Schorzenie dotyczy suk w różnym wieku i to zarówno tych, które nigdy nie rodziły, jak i wieloródek. Występu
je najczęściej u suk, które przekroczyły 6 rok życia.
Zaobserwować można nieregularne występowanie cieczki. Chorobie często towarzyszą objawy ciąży urojonej. Mimo krycia suka nie zachodzi w ciążę.
W większości przypadków pierwszym, zwracającym naszą uwagę objawem jest czerwonożółty lub czekoladowy wyciek z pochwy. Często jednak wycieku nie ma, natomiast zwrócić powinien uwagę ogólny stan suki: kształty zaokrąglają się, suka jest ociężała, traci apetyt, ma nieustanne pragnienie. Pojawić się mogą wymioty.
O życiu suki decyduje jak najwcześniej wykonany zabieg chirurgiczny, dopóki zmiany chorobowe nie zaczną rozwijać się w innych narządach.