Łajki można uznać za jedną z najstarszych ras służących człowiekowi. Różne warunki bytowania wytworzyły określone cechy, według których można je podzielić na trzy grupy: łajki pasterskie, zaprzęgowe (polarne) i myśliwskie. Wszystkie są psami silnymi, średniej wielkości o dobrze rozwiniętych mięśniach. Wykazują cechy zgodne z przynależnością do grupy. Są ruchliwe, żywe, podobne do dużych szpiców. Wszystkie psy tej rasy posiadają charakterystycznie zakręcony ogon. Łajka syberyjska była w 1957 roku pierwszym pasażerem statku kosmicznego. Na terenach Związku Radzieckiego hodowane są w wielkich psiarniach. W zależności od odmiany ich wzrost waha się w granicach od 45 do 60 cm.