Używany jest przede wszystkim do polowań na ptactwo polne. Cechują go doskonały górny wiatr, klasyczna, stylowa twarda stójka, sekundowanie, szybkość, płynność chodów, wytrzymałość i duża pasja myśliwska. Wspaniale przystosowany do pracy w polu. Z uwagi na krótką sierść mało odporny na trudne warunki atmosferyczne i klimatyczne. Woda nie jest środowiskiem, w którym chętni e przebywa, a przyuczony do polowań na ptactwo wodne, kaleczy się o ostre, tnące szuwary, co zniechęca go do pracy w wodzie. Aport ma nie najlepszy i szkoląc go trzeba się mocno natrudzić, by zmusić go do poprawnego noszenia zwierzyny. Przyuczony do pracy na tropie, idąc górnym wiatrem i zbyt szybko, ścina zakola śladu i gubi trop, co uniemożliwia mu poprawną pracę w lesie. Pies z natury wąsko wyspecjalizowany. Mało komunikatywny, indywidualista, trudny w układaniu. Eksterier ustabilizowany.