W kynologii myśliwskiej używane sąpewne ogólne nazwy ras psów myśliwskich, którymi i ja będę się posługiwał w dalszej części tego opracowania. Będą one nam określały przynależność psa czy rasy do poszczególnych rodzajów polowań, w zależności od pewnych cech wrodzonych, przydatności czy specjalizacji psa. Usprawni to zrozumienie zagadnień, które będę omawiał.

Jeśli chodzi o wyżły, to dzielimy je na dwie grupy:

 • wyżły ras angielskich,
 • wyżły (psy legawe) ras kontynentalnych.

Podział według cech wrodzonych:

 • psy wystawiające, do których należą wyłącznie wyżły,
 • psy nie wystawiające (pozostałe rasy).

W zależności od zakresu pracy i przydatności do wyspecjalizowanych rodzajów polowań wyróżnia się:

 • wyżły,
 • płochacze,
 • posokowce,
 • gończe,
 • norowce,
 • dzikarze,
 • tropowce.

Różnica między posokowcami a tropowcami polega na tym. że posokowce to wyodrębnione rasy psów myśliwskich, specjalnie predysponowane cechami wrodzonymi do pracy na tropach rannej zwierzyny grubej natomiast tropowcami przyjęto nazywać wszystkie pozostałe psy różnych ras. które przyuczono do pracy na tropach zwierzyny.
Podział według predyspozycji rasy oraz rodzaju wyszkolenia jest następujący:

 • wszechstronne – predysponowane do pracy w trzech środowiskach: w polu. w wodzie i w lesie,
 • wielostronne – przystosowane do pracy w dwóch środowiskach,
 • jednostronne – czyli wąsko wyspecjalizowane, ukierunkowane na jeden rodzaj polowania.

W zależności od posiadanej szaty psy dzielimy na:  długowłose,  szorstko włose,  krótkowłose.
Ten ostatni podział określa nam psy mniej lub bardziej przystosowane do różnych warunków klimatycznych czy atmosferycznych oraz do środowiska, w którym mogą pracować. Na przykład psy krótkowłose będą bardziej wrażliwe na niskie temperatury powietrza lub wody, a również bardziej narażone na urazy spowodowane ostrymi, tnącymi szuwarami wodnymi i kolczastymi krzewami niż psy długowłose.