Seter irlandzki – wyżeł długowłosy
Zalety podobne jak u setera angielskiego. Większy temperament i pasja, szybsze chody, mniejsza chęć do pracy w wodzie. Podobnie jak pointer, ma słabą predyspozycję do pracy na tropie. Duża indywidualność – słaba współpraca z myśliwym, w szkoleniu trudny. Pies wielo-stronny. Eksterier ustabilizowany.